ТОВ ДЕПОЗИТАРНО ФОНДОВА КОМПАНІЯ
"Славутич-Капітал"


Iнформацiя про фiнансову послугу:

ss

Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам:

ss

Перелік документів для отримання дивідендів:

1. Анкета рахунку у цiнних паперах
2. Договiр про обслуговування рахунку в цiнних паперах
3. Розпорядження на внесення змiн до анкети рахунку у цiнних паперах
4. Перелiк документiв, якi надаються фiзичною особою
5. Опитувальник для фiзичної особи
6. Картка iз зразком пiдпису розпорядника рахунку у цiнних паперах
7. Згода-повiдомлення на обробку персональних даних
8. Акт-рахунок прийому-здачi депозитарних послуг